top of page
33.png

Leczenie Zwierząt Bezdomnych

Bella zaadoptowana

Leczenie Zwierząt Bezdomnych

Jeśli znajdziesz ranne bezdomne zwierzę możesz przywieźć je do naszej kliniki. Koszty leczenia w miarę możliwości pokrywa fundacja dr Bryzka na rzecz zwierząt.

Informacja dla organizacji pozarządowych:

 istnieje możliwość leczenia bezdomnych zwierząt w naszej klinice na zlecenie innych organizacji prozwierzęcych.

Jeśli organizacja pozarządowa działa wyłącznie  na  zasadach wolontariatu leczenie jest bezpłatne tzn. przyłączamy się do Państwa działań również na zasadzie wolontariatu.

Jeśli organizacja pozarządowa z pozyskanych środków na pomoc dla zwierząt zatrudnia jakiekolwiek osoby na etat tzn. nie działa wyłącznie na zasadach wolontariatu, wówczas czujemy się zwolnieni z bezpłatnego leczenia zwierząt i koszt jest zgodny z cennikiem.

W takich okolicznościach warunkiem bezpłatnego leczenia jest przekazanie pacjenta pod opiekę fundacji dr Bryzka i zaprzestanie organizowania jakichkolwiek zbiórek na leczenie.

bottom of page