top of page
29.png

Pracownia Tomografi Komputerowej

powrót do centrum

Nuki 1.jpg

Pracownia CT

Tomografia Komputerowa jest zaawansowaną technologicznie metodą obrazowania wykorzystującą zjawisko osłabienia promieniowania rentgenowskiego przy przenikaniu przez badany obiekt i przekształceniu wyniku pomiarów osłabienia na obraz.

Badanie tomografii komputerowej głowy wykonujemy w celu wykrycia zmian patologicznych w mózgu takich jak: wady wrodzone, nowotwory, choroby neurodegeneracyjne

Badanie tomografii komputerowej kręgosłupa pozwala na dokładną ocenę struktur kostnych kręgosłupa i ich stosunek do rdzenia kręgowego.

Przy zastosowaniu TK istnieje również możliwość uwidocznienia krążków międzykręgowych. Pozwala to na przykład na postawienie bezpośredniego rozpoznania przepukliny rdzeniowej – oznacza to, że część krążka uległa przesunięciu i uciska okoliczne nerwy co jest przyczyną dolegliwości bólowych. Tomografia komputerowa jest również podstawową metodą obrazowania zmian w strukturze kości oraz złamaniach kręgów.

Tomografia komputerowa klatki piersiowej jest ważnym badaniem diagnostycznym pozwalającym na dokładną ocenę morfologiczną płuc oraz innych narządów klatki piersiowej.

W badaniu zobrazowana zostaje tkanka płucna, tkanki miąższowe śródpiersia, a także kości. Dodatkowo przy pomocy tomografu uwidocznione zostają serce i duże naczynia krwionośne oraz węzły chłonne.

W celu lepszej diagnostyki w trakcie badania może zostać podany dożylnie środek kontrastowy. Środek ten pomocny jest w identyfikacji oraz ocenie zmian (np. guzów) zlokalizowanych w obrębie klatki piersiowej, a także określeniu stopnia ich unaczynienia.

Wskazaniem do wykonania badania TK klatki piersiowej są m.in.:

 • wysięk

 • odma opłucnowa

 • wady wrodzone

 • choroby oskrzeli i tkanki miąższowej płuc

 • ropnie

 • pierwotne i wtórne nowotwory płuc

Tomografia jamy brzusznej umożliwiają uzyskanie bardzo dokładnych obrazów narządów miąższowych jamy brzusznej oraz tkanek miękkich.

Badanie pozwala ocenić narządy miąższowe w przypadku obecności nowotworów, a także określić stopień zaawansowania toczącego się procesu.

Dzięki tomografii komputerowej możliwe jest uwidocznienie rozległości zmian co pozwala wstępnie określić rokowania co do danego przypadku medycznego.

Wskazaniem do tomografii komputerowej jamy brzusznej są m.in.:

 • zmiany nowotworowe (wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, nerek, śledziony)

 • zmiany w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej (ropnie, nowotwory)

 • zmiany zapalne (trzustki, wątroby, śledziony, przewodu pokarmowego)

 • niedrożności przewodu pokarmowego

 • urazy jamy brzusznej

 • zespolenie wrotno-oboczne

 • jako badanie uzupełniające (przy niejednoznacznych wynikach badań USG)

bottom of page